Tuesday, 07/07/2020 - 13:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lâm Tân
 • Dương Ngọc Sêng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01665394694
  • Email:
   ngocseng77@gmail.com
 • Quách Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01226818636
  • Email:
   vanhung386@gmail.com
 • Trần Minh Bạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983825414
  • Email:
   tranminhbach@thcslamtan.edu.vn
 • Sơn Hoàng Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01202842338
  • Email:
   sonhoangdu@thcslamtan.edu.vn
 • Sơn Ngọc Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0922903526
  • Email:
   sonngocthuong@thcslamtan.edu.vn
 • Phan Thị Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678287567
  • Email:
   phamthidien@thcslamtan.edu.vn
 • Hứa Thị Mỹ Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01225842899
  • Email:
   huathimychinh@thcslamtan.edu.vn
 • Lâm Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01653675067
  • Email:
   lamvanlong.c2lt.tt@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Đẹp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01643564861
  • Email:
   truongthidep@thcslamtan.edu.vn
 • Mạch Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01677111184
  • Email:
   machhuunghia@thcslamtan.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 07 : 23
Năm 2020 : 810