Thứ tư, 23/10/2019 - 15:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lâm Tân
 • Nguyễn Văn Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01268842142
  • Email:
   nguyenvanquoc@thcslamtan.edu.vn
 • Dương Ngọc Sêng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01665394694
  • Email:
   ngocseng77@gmail.com
 • Quách Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01226818636
  • Email:
   vanhung386@gmail.com
 • Sơn Tha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0985176972
  • Email:
   sontha1981@gmail.com
 • Sơn Hoàng Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01202842338
  • Email:
   sonhoangdu@thcslamtan.edu.vn
 • Phan Thị Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01678287567
  • Email:
   phamthidien@thcslamtan.edu.vn
 • Lâm Văn Nguyện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918777473
  • Email:
   nguyenttst@gmail.com
 • Nguyễn Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01224021402
  • Email:
   nguyenthanhcong@thcslamtan.edu.vn
 • Hứa Thị Mỹ Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   01225842899
  • Email:
   huathimychinh@thcslamtan.edu.vn
 • Lâm Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01653675067
  • Email:
   lamvanlong.c2lt.tt@soctrang.edu.vn
 • Trương Thị Đẹp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01643564861
  • Email:
   truongthidep@thcslamtan.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 59
Năm 2019 : 1.309