Sơ lược về đặc điểm, tình hình trường THCS Lâm Tân

Được thêm vào: 12:18 ICT Thứ ba, 13/01/2015

Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
   - Ban giám hiệu: 02, trình độ đại học: 02.
   - Giáo viên: 24, trình độ đại học: 17 (đạt tỷ lệ 70,8%), trình độ cao đẳng: 07 (đạt tỷ lệ 100%), đang học trên chuẩn 02.
   - Nhân viên: 05 (bảo vệ: 01), trình độ đại học: 01, trình độ trung cấp: 03.
Số lượng giáo viên đảm bảo giảng dạy đầy đủ ở tất cả các bộ môn theo quy định và các môn tự chọn.
Tổng số lớp và số học sinh:
Tổng số học sinh 295 em/10 lớp, trong đó:
   - Khối 6:         03 lớp                   95 học sinh.
   - Khối 7:         03 lớp                   81 học sinh.
   - Khối 8:         02 lớp                   66 học sinh.
   - Khối 9:         02 lớp                   53 học sinh.
Việc chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục:
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện hàng năm, năm học 2013-2014 đạt kết quả như sau:
   Tổng số các chỉ số đạt: 104 (96,29%)
   Tổng số các tiêu chí đạt:          33 (91,66%)
Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục:
   Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục tổ chức, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, giáo viên có trình độ đại học: 17/24 (đạt tỷ lệ 70,8%)
Việc chỉ đạo xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia:
Nhà trường từng bước phấn đấu nhằm đạt được các tiêu chí trường THCS đạt chuẩn quốc gia.
Kết quả: đạt 5/5 tiêu chuẩn, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường THCS Lâm Tân đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 520/QĐTC-CTUBND, ngày 13/12/2013.
Hiện nay, nhà trường đang tích cực phấn đấu thực hiện nhằm duy trì kết quả đạt được của các tiêu chuẩn quy định về trường THCS đạt chuẩn quốc gia.